top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Спектакль «Осмото чудо» на 12 июни 2024 г.

На 12 юни в Бургас, в Летния театър, се изигра спектакълът „Осмото чудо” на НФА „Българе”. Фондация „Творци на надежда” осигури над 30 билета за деца в неравностойно положение.

Една от целите на нашата фондация е участие в проекти и събития, целящи повишаване на мотивацията, креативността и творческото мислене във всички слоеве на обществото.

Лого на фондация Творци на Надежда
bottom of page