top of page
изображение_viber_2023-10-20_14-03-14-202.jpg

За нас

Нашата фондация подпомага интегрирането и реализацията на хората в неравностойно положение.
Целите ни са:
- популяризиране творчеството на хора в неравностойно положение;
- създаване на галерия с постоянна експозиция;
- развиване на човешките ресурси и подпомагане, създаване и усъвършенстване на идеи, концепции и творчески модели;
- подкрепа за културния, образователния и творческия обмен между личности от всички части на света;
- участие в проекти и събития, целящи повишаване на мотивацията, креативността и творческото мислене във всички слоеве на обществото;
- интегриране на творчески  дейности в различни сфери от социалните практики;

Момче и момиче в неравностойно положение прегърнете се

4120 Катуница, Пловдив, България, ул. Искра 8

+359882000777

  • Facebook
Лого на фондация Творци на Надежда
bottom of page